Algemene Ledenvergadering 25 januari

Algemene Ledenvergadering 25 januari

Graag nodigen wij jullie uit voor de algemene jaarvergadering 2016 voor de seniorleden. Deze wordt gehouden op maandag 25Zet deze datum in uw agenda  omdat er onderwerpen worden besproken waarbij uw mening en inspraak voor ons en voor de vereniging nodig is.

De volgende onderwerpen zullen mogelijk in andere volgorde  zeker aan bod komen, de definitieve agenda zullen we volgende week op onze website zetten.

  1. Welkom en inleiding met terugblik op vorig jaar
  2. Notulen van de jaarvergadering 2015 > deze kunt u alvast terugvinden op de website
  3. Financiële verslagen (Verlies& Winstrekening 2015, kascontrole, balans en begroting)
  4. Jaarverslag 2015 door de commissies (klik hier)
  5. Contributie 2016
  6. Bestuur, samenstelling en er zijn 3 vacatures
  7. Benoeming kascommissie 2016
  8. Evaluatie samenwerking en bezetting door de commissies
  9. Rondvraag

Er zal nog een pauze worden ingelast.

Met vriendelijke groet
Bestuur Tennisvereniging