Weer de baan op

Weer de baan op

Gelukkig is het zover, we mogen weer.

Dus na de jeugd kunnen ook alle overig leden vanaf 11 mei a.s. weer gaan tennissen op onze banen.

Uiteraard moeten we de regels die via RIVM daarvoor van toepassing zijn in acht worden genomen. Wij kennen uiteraard de 1 ½ meter afstand als standaard. Het hele protocol is wat veel om op deze maling uit te werken maar is terug te vinden op

https://corona.knltb.nl.nieuws/2020/05/nederland-tennisland-iedereen-mag-weer-meedoen

Dus alle leden zijn weer welkom maar de volgende regels blijven uiteraard gelden:

  • Houdt je aan de afstand van 1 ½ meter van elkaar.
  • Voel je je niet goed of ben je verkouden, blijf thuis.
  • Het clubhuis met douches blijft gesloten (voorlopig tot 1 september).
  • De kantine en het terras blijft gesloten (zeker tot 1 juni, wij houden u op de hoogte).

Alvast bedankt voor jullie sportieve medewerking en, blijf gezond

HET BESTUUR

Corona maatregelen

Corona maatregelen

Donderdag 9 April 2020,

Zoals iedereen zal moeten weten zijn de maatregelen om het Corona virus tegen te gaan verlengd tot 20 mei . Ook wij zullen ons als Vereniging hieraan houden.

De maatregelen zoals al waren aangekondigd blijven dus i.i.g. van kracht Corona maatregelen tot 20 mei

ER ZIJN GEEN ACTIVITEITEN OP ONS TENNISPARK TOT 20 MEI A.S.

HET PARK BLIJFT TOT 20 MEI GESLOTEN, HET IS NIET TOEGESTAAN OM TE SPELEN / LESSEN.

DE KANTINE BLIJFT TOT 20 MEI GESLOTEN, HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE KANTINE TE GEBRUIKEN.

Zodra we meer weten of beter nieuws hebben houden wij alle leden, op de hoogte.

DRINGEND VERZOEK AAN ALLE LEDEN OM ZICH HIERAAN TE HOUDEN,

Als er vragen zijn neem dan svp contact op met het Bestuur, wij zullen dan uiteraard uw vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Het Bestuur Tennisvereniging Fijnaart en Heijningen

Algemene jaarvergadering 27 januari

Beste tennisvrienden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Jaarvergadering op maandag 27 Januari 2020;
Aanvang 19.30 uur in de kantine.

Welkom en inleiding met terugblik op vorig jaar
1 Notulen van de jaarvergadering 2019 > download hier
2 Financiële verslagen (Verlies& Winstrekening 2019, kascontrole, Balans en Begroting)
3 Jaarverslag 2020 door de commissies + kascommissie
4 Contributie 2020
5 Bestuur, samenstelling
6 Eventueel verkiezing nieuw bestuurslid > Kandidaten voor bestuursfunctie s.v.p. uiterlijk 20-1-2019 (1 week vooraf)
melden bij het Bestuur
7 Benoeming kascommissie 2020
8 Evaluatie samenwerking en bezetting door de commissies
9 Evaluatie situatie park, overleg met de Gemeente
10 Hoe verder met minder leden?
11 Rondvraag

Daarna kunnen we met een drankje nog napraten en vooruitkijken naar 2020

Deze kunt u vanaf volgende week alvast terugvinden op de website

Met vriendelijke groet;
Bestuur Tennisvereniging TFH Fijnaart.

Open Toernooi – RIJK ZWAAN

Open Toernooi – RIJK ZWAAN

Rijk Zwaan hoofdsponsor

 

Van maandag 17 t/m zondag 23 juni 2019 (week 25) wordt door TV Fijnaart  & Heijningen het Open Zomer Rijk Zwaan toernooi dubbel 2019 georganiseerd op tennispark ‘De Oude Appelaar’ te Fijnaart.

Je kunt inschrijven via onderstaande link op www.toernooi.nl (met een login)

  • Bij veel aanmeldingen zal er gebruik gemaakt worden van het voorweekend 16-17 juni.
  • zaterdag 22 juni is er een gratis buffet voor degenen die zich hebben ingeschreven
    + Feestavond & muziek
Schrijf je in