Beste tennisvrienden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Jaarvergadering op maandag 27 Januari 2020;
Aanvang 19.30 uur in de kantine.

Welkom en inleiding met terugblik op vorig jaar
1 Notulen van de jaarvergadering 2019 > download hier
2 Financiële verslagen (Verlies& Winstrekening 2019, kascontrole, Balans en Begroting)
3 Jaarverslag 2020 door de commissies + kascommissie
4 Contributie 2020
5 Bestuur, samenstelling
6 Eventueel verkiezing nieuw bestuurslid > Kandidaten voor bestuursfunctie s.v.p. uiterlijk 20-1-2019 (1 week vooraf)
melden bij het Bestuur
7 Benoeming kascommissie 2020
8 Evaluatie samenwerking en bezetting door de commissies
9 Evaluatie situatie park, overleg met de Gemeente
10 Hoe verder met minder leden?
11 Rondvraag

Daarna kunnen we met een drankje nog napraten en vooruitkijken naar 2020

Deze kunt u vanaf volgende week alvast terugvinden op de website

Met vriendelijke groet;
Bestuur Tennisvereniging TFH Fijnaart.