Mededeling contributie

Wij hebben nu de beschikking over ‘all weather’ banen, dus beschikbaar van ‘s-morgens licht tot ‘s-avonds 23:00 uur, 7 dagen per week gabapentin 300 mg capsule.  Dit het gehele jaar door.

De begroting 2015 laat gelijk blijvende contributie NIET toe. Het bestuur heeft een verhoging voorgesteld en de ledenvergadering heeft dit voorstel overgenomen


De contributie 2015 is vastgesteld op :

• 1e senior van 91 naar100
• 2e senior van 82 naar 90
• Jeugd van 55 naar 60
• Maximum Familiecontributie: EUR 250

• 1 tot max 2 bardienstenper senior lid

• Mogelijkheid tot donateur (va EUR 25)

Ilse van der Woerdt
E-mail: penningmeester@tvfijnaart.nl