Algemene jaarvergadering 27 januari

Beste tennisvrienden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Jaarvergadering op maandag 27 Januari 2020;
Aanvang 19.30 uur in de kantine.

Welkom en inleiding met terugblik op vorig jaar
1 Notulen van de jaarvergadering 2019 > download hier
2 Financiële verslagen (Verlies& Winstrekening 2019, kascontrole, Balans en Begroting)
3 Jaarverslag 2020 door de commissies + kascommissie
4 Contributie 2020
5 Bestuur, samenstelling
6 Eventueel verkiezing nieuw bestuurslid > Kandidaten voor bestuursfunctie s.v.p. uiterlijk 20-1-2019 (1 week vooraf)
melden bij het Bestuur
7 Benoeming kascommissie 2020
8 Evaluatie samenwerking en bezetting door de commissies
9 Evaluatie situatie park, overleg met de Gemeente
10 Hoe verder met minder leden?
11 Rondvraag

Daarna kunnen we met een drankje nog napraten en vooruitkijken naar 2020

Deze kunt u vanaf volgende week alvast terugvinden op de website

Met vriendelijke groet;
Bestuur Tennisvereniging TFH Fijnaart.

Open Heren Dag TV Fijnaart

Vrijdag 16 juni 2017

09:00 – 17:00
Inschrijfkosten EUR 10

Iedereen is welkom, dus nodig ook niet-leden, familie, vrienden, kennissen en collegae uit.

wat kun je verwachten van deze gezellige dag

0:900 uur   koffie met worstenbrood
Loting wisselende teams
10:00 uur   aanvang eerste wedstrijden
12:15 uur   Lunch
13:00 uur    Aanvang middag wedstrijden
15:15 uur    Haring happen en korenwijn
17:00 uur    Napraten…

Uiterlijk 9 juni naam en tel.nr mailen naar

Ben Blauw                bpblouw@ziggo.nl
tel. 0165 315 056

Dick Hogeweg          hogeweg48@gmail.com
tel. 0168 464 559

Sinterklaas en piet komen langs bij onze tennisclub

Sinterklaas en piet komen langs bij onze tennisclub

24 november komt hij langs

schoen3wortelKinderen kunnen hun schoen zetten in de kantine van de tennis. Dat kan op woensdag 23 november tussen 13.00 uur en 19.00 uur en op donderdag 24 november tussen 16.00 uur en 21.00 uur.  Dit zijn dagen dat Patrick aanwezig is.

De Sint zal samen met Piet er voor zorgen dat de kinderen van onze vereniging niet worden vergeten en op donderdag 1 december kunnen de ik kinderen tussen 16.00 uur en 17.00 uur langskomen om te kijken ……………“wat er in hun schoentje zit”

Inloopavond elke dinsdag

Inloopavond elke dinsdag

Voor alle seniorleden van TV Fijnaart en Heijningen

De inloopavond is de laatste jaren in het slop geraakt en later komen te vervallen vanwege te weinig animo. Toch blijkt het gemis van deze avond voor veel, voornamelijk  nieuwe leden een gemis te zijn.

Eric vd Perk en Ben Blouw hebben dit weer opgepakt en hopen deze inloopavond weer op gang te krijgen. De eerste gelegenheid is direct na het Open Toernooi op dinsdag 28 juni a.s., de aanvang is om 19.30 uur.inloopavond

Dus alle leden van harte welkom en doe mee, het is ook een mooie manier om met andere leden een balletje te gaan slaan.

Eric van der Perk, Ben Blouw
Het bestuur TV Fijnaart & Heijningen

Open dubbel toernooi THF 2016

Open dubbel toernooi THF 2016

Van maandag 20 t/m zondag 26 juni 2016 (week 25) wordt door TV Fijnaart  & Heijningen het Open Dubbel TFH 2016 georganiseerd op tennispark ‘De Oude Appelaar’ te Fijnaart.

Je kunt inschrijven in de volgende categorieën via onderstaande link op www.toernooi.nl (met een login)

http://www click this.toernooi.nl/

  • 2 DD, HD en GD.
  • 3 DD, HD en GD.
  • 4 DD, HD en GD.
  • 5 DD, HD en GD.
  • 6 DD, HD en GD.
  • 6 (45+) DD, HD en GD.
  • 7 DD, HD en GD.
  • 7 (45+) DD, HD en GD.
  • 8 DD, HD en GD.
  • 8 (45+) DD, HD en GD.

Bij voldoende inschrijvingen zal ook in het voorweekend gespeeld worden op 18 & 19 juni.

Let op!!! Om het toernooi net als voorgaande jaren goed vol te krijgen willen wij onze eigen leden vragen om in te schrijven met iemand van een andere vereniging. Uiteraard is dit niet verplicht.

Inschrijven kan uiterlijk t/m maandag 13 juni 2016, 23:59.
Inschrijven kan ook via onze website: www.tvfijnaart.nl

Graag zien we je ook dit jaar in juni weer op ons tennispark!
Met vriendelijke groeten,

Open Toernooi Commissie, TV Fijnaart  & Heijningen