Afgelopen zondag is het open dubbel toernooi succesvol afgesloten. Het was een geslaagd toernooi waarbij het weer dit jaar een mooie rol heeft gespeeld. Alle commissieleden bij deze hartelijk dank voor de organisatie!! Bekijk de fotos hier.